Alkmaar · 5 juli 2024

Investeren in cultuur belangrijk voor Alkmaar

Investeren in cultuur belangrijk voor Alkmaar

Er komen meer Alkmaarders

Alkmaar zal de komende 10-15 jaar door nieuwbouwplannen groeien naar 130.000 en misschien wel 140.000 inwoners. Deze forse schaalvergroting heeft uiteraard gevolgen voor diverse zaken, waarvoor de gemeente beleid moet maken, zoals voor het Cultuuraanbod. In een uitgebreide nota Alkmaar Cultuurverkenning 2024 worden het totale cultuurveld geanalyseerd. De Onafhankelijke Partij Alkmaar is blij met deze analyse, omdat Cultuur in Alkmaar bij OPA hoge prioriteit heeft. Het is niet voor niets dat OPA graag deze portefeuille naar zich toetrok bij de coalitie-formatie. Onze wethouder, Anjo van de Ven is zeer ervaren op de cultuurportefeuille. In vorige colleges wist zij de verbouwing van de Vest, de verplaatsing van het Filmhuis en het jongerenpoppodium Victorie in goede banen te leiden.

Schaalvergroting Cultuur in Alkmaar nodig

Alkmaar moet het cultuuraanbod in de komende jaren uitbreiden. OPA vindt cultuur voor de stad van levensbelang. Zonder voldoende cultuuraanbod in brede zin, en voor veel doelgroepen, wordt een stad doods, een slaapstad als het ware. Onze toekomst, de jongeren dus, willen studeren, uitgaan en wonen in een levendige stad. Voor ondernemers is belangrijk dat er goed opgeleid arbeidspotentieel is, dus ook zij willen een bruisende stad, een stad met toekomst.

In de nota Cultuurverkenning is op basis van onderzoek en vergelijking met andere middelgrote steden becijferd dat er op dit moment een tekort is van 2.900 m2 in het aanbod van culturele voorzieningen. Bij groei van de stad met 30.000 inwoners loopt dit tekort op naar 12.000 m2 (voor de beeldvorming, dit is een oppervlakte van bijna twee voetbalvelden. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil daarom prioriteit voor de cultuurplannen.

Herschikking en uitbreiding

Om het cultuuraanbod op verschillende plekken kans te geven om uit te breiden richting de noodzakelijkheid van een voldoende aanbod in de komende jaren zal op het Canadaplein onvermijdelijk sprake zijn van herschikking van cultuuronderdelen. Dit wordt ook gesteld in de nota Cultuurverkenning en uiteraard weten de betrokken partijen dit. Zij spreken hierover al geruime tijd onderling en met de gemeente Alkmaar. Omdat we op het Canadaplein geen extra vierkante meters kunnen creëren, zal dit in de cultuurhoek op Overstad moeten gebeuren, hetgeen aansluit bij de noodzaak tot uitbreiding van de bestaande culturele activiteiten aldaar en bij de mogelijkheden met grondposities die Alkmaar daar heeft.

Het Cultuuraanbod moet zich overigens niet beperken tot de binnenstad en Overstad, maar moet naar de visie van OPA ook goed tot haar recht komen in de dorpen en wijken van Alkmaar. In de nota Cultuurverkenning wordt dit ook duidelijk herkend en erkend. Dit is zoals OPA het graag ziet, de gemeente Alkmaar is immers het totaal van binnenstedelijk, dorpen en wijken.

Investeren in Cultuur levert economisch voordeel en veel welzijn

Alkmaar is in de positie om fors te investeren, omdat de balansverhoudingen van de gemeente goed op orde zijn en daarmee investeringen mogelijk maken. Het budget uit Den Haag aan de gemeente-uitkeringen zal, op basis van een fors hoger inwoneraantal, uiteraard stijgen. En voor de exploitatie van de culturele instellingen zullen uiteraard goede bedrijfsplannen worden opgesteld.

De kosten voor cultuur zijn een investering in de samenleving als geheel/ brede welvaart, en levert Alkmaar ook economisch voordeel op.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar blijft zich sterk maken voor de culturele sector in onze Prachtstad. Omdat voldoende cultuuraanbod nodig is voor de vitaliteit van de stad en voor het welzijn van de burgers.

Ruud van Lier – Raadslid
Henk Adriaanse – Fractielid

error: Content is protected !!