Alkmaar · 18 januari 2024

Opnieuw demonstranten op Station van Alkmaar voor Palestina sit-in

Op het station van Alkmaar organiseert “Alkmaar voor Palestina” vanaf 18.00 uur een sit-in met naar verwachting van de organisator een kerngroep van 20 deelnemers. Daarmee vraagt de organisatie opnieuw aandacht voor de oorlog in Gaza.

Er zijn eerdere gesprekken geweest met de organisatie over de gevoeligheid van de gekozen locatie. Op het Stationsplein staat namelijk ook het Namenmonument waarmee joodse Alkmaarders herdacht worden. Er was aangeboden om samen een andere zichtbare plek in Alkmaar te vinden. In het kader van een landelijke lijn van sit-ins bij stations heeft de organisator hier niet mee ingestemd.

Bij de organisator is door de gemeente nadrukkelijk aandacht gevraagd om ervoor te zorgen dat deelnemers van de demonstratie zich onthouden van kwetsende spreekkoren. Er zijn, samen met politie en openbaar ministerie, weer duidelijke afspraken gemaakt over ingrijpen wanneer er zich strafbarez aken voor zouden doen.

error: Content is protected !!