Alkmaar · 16 september 2023

Verbetervoorstellen nieuwe 24-uursopvang dak- en thuislozen in Alkmaar

Nadat de Alkmaarse raad een rondleiding heeft gekregen in de nieuwe 24-uursopvang voor dak- en thuislozen aan de Helderseweg, zijn er vragen gerezen. Er is geen medische zorg aanwezig op de locatie, hetgeen als gemis wordt ervaren. Zieke daklozen kunnen daardoor geen medische zorg krijgen en niet opgevangen kunnen worden. Het risico kan namelijk niet worden aangegaan om zonder medische zorg een ziek persoon op te vangen. 

Daarnaast is de ingang aan de achterkant met tralies niet erg uitnodigend. De fractie van GroenLinks wil nu van het college weten wat er gedaan kan worden om invulling te geven aan medische zorg op de locatie en om de toegang een betere uitstraling te geven.

Bron: Mediapartner BeatFM.nl

error: Content is protected !!