Cultuur / Noord-Holland · 15 september 2023

Vereniging De Hollandsche Molen uit Amsterdam ontvangt predicaat Koninklijk

Commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk heeft het predicaat Koninklijk uitgereikt aan De Hollandsche Molen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in molen De Adriaan in Haarlem.

De toekenning van het predicaat Koninklijk is letterlijk en figuurlijk een kroon op het werk van De Hollandsche Molen. De vereniging bestaat dit jaar 100 jaar. 

Als belangenvereniging zet zij zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de 1.200 wind- en watermolens van Nederland.

De Hollandsche Molen is vereerd met de toekenning van het predicaat. Zij beschouwt dit als een enorme blijk van waardering.
Zeker voor de vele mensen die zich de afgelopen 100 jaar hebben ingezet voor het molenbehoud en dit vaak ook op vrijwillige basis hebben gedaan en nog steeds doen. 

Het toekennen van het predicaat Koninklijk is een lang bestaande traditie, die werd ingevoerd door Lodewijk Napoleon na zijn aanstelling als Koning in 1806. 

Het predicaat is een onderscheiding die alleen door de Koning kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen en grote ondernemingen. 

Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger. Een vereniging moet ten minste honderd jaar bestaan en in die periode een goede reputatie hebben opgebouwd.

Foto: Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en directeur De Hollandsche Molen Nicole Bakker

error: Content is protected !!