Dijk en Waard · 30 december 2023

Bezwaar van Behoud Oud Centrum Heerhugowaard verworpen

Bezwaar van Behoud Oud Centrum Heerhugowaard verworpen

De bezwaarcommissie van de gemeente Dijk en Waard heeft de ondernemersgroep “Behoud Oud Centrum Heerhugowaard” in het ongelijk gesteld.

Het bezwaar, ingediend door Jos Rood namens de groep, betrof het verkeersbesluit voor Centrumwaard en omgeving. De zorgen van de ondernemersgroep concentreerden zich met name rond het verdwijnen van 34 parkeerplekken langs de Middenweg, die momenteel wordt heringericht, en het verdwijnen van zebrapaden.

De bezwaarcommissie oordeelde dat het bezwaar ongegrond was en dat het beleidsruimte betrof waarbij verschillende belangen voldoende werden afgewogen. De herinrichting van de Middenweg maakt deel uit van bredere plannen om Centrumwaard aantrekkelijker te maken.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!