Heerhugowaard · 27 september 2023

Op Nationale Kraanwaterdag vraagt Partij voor de Dieren aandacht voor waterkwaliteit

Op Nationale Kraanwaterdag vraagt Partij voor de Dieren aandacht voor waterkwaliteit

Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het bestuur in 16 waterschappen en in meerdere provincies over waterkwaliteit op Nationale Kraanwaterdag.

Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de waterkwaliteit en halen van Europese richtlijnen, evenals het recente advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW). De fractie doet dit samen met alle Partij voor de Dieren fracties in de waterschappen waar ze vertegenwoordigd zijn (16 van 21) en in meerdere provincies, waaronder provincie Noord-Holland.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor de bescherming van ons kostbare watermilieu en het waarborgen van de kwaliteit van ons drinkwater. Met de recente zorgen over de waterkwaliteit in Nederland, inclusief rapporten over verontreinigde rivieren en de effecten van intensieve landbouwpraktijken, acht de Partij het noodzakelijk om deze kwesties aan te kaarten.

Het doel van de schriftelijke vragen is om duidelijkheid te verkrijgen over de huidige inspanningen van de waterschappen om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan Europese richtlijnen, zoals de KRW. Ook zal worden onderzocht hoe de aanbevelingen van de RLI met betrekking tot de KRW worden geïmplementeerd.

“Water is van levensbelang voor iedere vorm van leven. Het is essentieel dat we ons water goed beschermen en ervoor zorgen dat het aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet”, aldus Fabian Zoon, algemeen bestuurder namens de Partij voor de Dieren in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. “Op Nationale Kraanwaterdag willen we benadrukken hoe belangrijk het is om onze waterbronnen te koesteren en ervoor te zorgen dat ons water veilig en schoon is voor alle Nederlanders. Zowel dieren als mensen.”

De Partij voor de Dieren roept op tot transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid door de waterschappen bij hun inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat de Nederlandse bevolking erop kan vertrouwen dat schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt, en dat ons watermilieu wordt beschermd voor toekomstige generaties.

De schriftelijke vragen zijn op 27 september ingediend en de Partij voor de Dieren zal de antwoorden nauwlettend volgen om ervoor te zorgen dat er concrete acties worden ondernomen om de waterkwaliteit te verbeteren en de Europese richtlijnen en RLI-adviezen te implementeren.

De schriftelijke vragen zijn te lezen op: https://hollandsnoorderkwartier.partijvoordedieren.nl/vragen/kwaliteit-oppervlaktewater

error: Content is protected !!