Noord-Holland · 18 november 2023

Noord-Hollanders terughoudend om dood bespreekbaar te maken

Iets meer dan de helft van de Noord-Hollanders (55 procent) praat weleens met iemand over hun eigen overlijden. Dat doen ze dan met name met ouders (35 procent) of goede vrienden (66 procent). Landelijk liggen die cijfers op respectievelijk 28 en 58 procent. Inwoners uit Noord-Holland staan niet te springen om meer met hun kinderen te praten over de dood. Slechts 40 procent is het hiermee eens (landelijk: 56 procent). Deze resultaten komen uit het Nationaal Onderzoek naar de Dood dat Markteffect in opdracht van coöperatie DELA heeft uitgevoerd.

‘Wij zetten ons actief in om de dood bespreekbaar te maken. Voor scholen stellen we een actief lesprogramma samen om kinderen op een begrijpelijke manier en met een rondleiding uit te leggen wat er gebeurt als iemand overlijdt’, aldus Leonie Koole – Ros en locatiemanager Crematorium & Uitvaartcentrum Waerdse Landen in Heerhugowaard bij DELA. ‘Op die manier kunnen ze er later thuis ook met hun ouders over verder praten en wordt het juist een ‘doodgewoon’ onderwerp.’

Noord-Hollanders geven nog verder een kijkje in hun uitvaartvoorkeuren. In Noord-Holland…

spreekt het 42 procent aan om op een natuurbegraafplaats begraven te worden (landelijk ligt dit op 31 procent)
is het opvallend dat een relatief lager aantal mensen kiest voor crematie als vorm van uitvaart, 42 procent versus landelijk 50 procent.
is men vaker bereid om na de dood het lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap (16 procent versus landelijk 10 procent).
Over het Nationaal Onderzoek naar de Dood

Het Nationaal Onderzoek naar de Dood, uitgevoerd in opdracht van DELA door Markteffect onder 2104 respondenten (waaronder 248 in Noord-Holland) bestaat uit een online-onderzoek met 33 vragen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de beleving, emoties en gedragingen van mensen in Nederland met betrekking tot de dood. De resultaten bieden waardevolle inzichten en geven een beeld van hoe de Nederlandse samenleving omgaat met dit onderwerp. DELA, een landelijke uitvaartverzorger en -verzekeraar, wil met door de uitkomsten van het onderzoek te delen het thema ‘dood’ bespreekbaar maken onder een groot publiek.

error: Content is protected !!