Noord-Holland · 5 december 2023

Noord-Hollanders verhuren graag een kamer of woning aan toeristen

Huiseigenaren in Noord-Holland bieden hun woning of een kamer graag aan toeristen te huur aan. Het aanbod in de stad Amsterdam is wat gedaald ten opzichte van de jaren voor de pandemie, daar tegenover staat dat in sommige kuststeden en dorpen het aanbod juist is toegenomen.

Voor de Noord-Hollandse accommodaties werden in 2022 in totaal bijna 2 miljoen nachten gereserveerd met een totale omzet van € 334 miljoen. Diverse online verhuurplatforms worden hiervoor gebruikt, daarvan is Airbnb het bekendst.

Dat blijkt uit cijfers van een onderzoek, in opdracht van de provincie, naar particuliere vakantieverhuur in Noord-Holland. In dit rapport (pdf, 2,78 MB) wordt vraag en aanbod in de vakantieverhuur van kamers en woningen via verschillende platforms weergegeven. Ook geeft het inzicht in trends en ontwikkelingen van deze markt tussen 2019 en 2022. 

Vraag en aanbod afstemmen 

Particuliere vakantieverhuur is afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de toerisme- en recreatiesector in Noord-Holland. Het is een extra inkomstenbron voor inwoners en creëert werkgelegenheid. Maar soms kan dit soort vakantieverhuur ook voor verdeeldheid zorgen. Waar de een het als economische kans ziet, kan de ander het vooral als een bedreiging van de woning- en hotelmarkt ervaren. Gedeputeerde Toerisme Esther Rommel: “Om de toeristische sector te versterken, werkt de provincie samen met haar partners aan een verblijfsaanbod dat past bij zowel stad als dorp, als bij de vraag van bezoekers. Deze nieuwe monitor geeft inzicht in de particuliere vakantieverhuur zowel op lokaal als regionaal niveau en toont trends die daar invloed op kunnen hebben. Waardevolle informatie voor gemeentelijk beleid en ontwikkeling van de toeristische sector in Noord-Holland.”

Noord-Hollanders verhuren graag een kamer of woning aan toeristen

Opvallende resultaten 

In Noord-Holland worden circa 20.000 woningen en kamers aangeboden voor particuliere vakantieverhuur. Belangrijke veranderingen die invloed hebben gehad op het aantal verhuurde accommodaties zijn de coronapandemie en de nieuwe wet ‘Toeristische Verhuur Woonruimte’. Deze wet geeft gemeenten ruimte om regels voor vakantieverhuur van woningen op te stellen.

Enkele resultaten uit het onderzoek: 

  • Het aantal verhuurde accommodaties is sinds 2019 gedaald met ruim 15.000. Dit komt vooral door een afname bij de gemeente Amsterdam, waar de regels zijn aangescherpt. In Noord-Holland Noord is juist een stijging in het aanbod te zien. 
  • In 2022 werden in Noord-Holland ruim 20.000 accommodaties minstens eenmaal verhuurd. 82% hiervan is een gehele woning, 18% een kamer. 
  • De afname in het aantal accommodaties en de toename van de vraag door het einde van de pandemie, zorgt voor een hogere prijs, bezettingsgraad en meer nachten verhuur per accommodatie. De gemiddelde prijs per nacht is € 185,10. 
  • Kustgemeenten als Bergen, Schagen, Zandvoort en Texel hebben zowel absoluut als relatief veel woningen en kamers die particulier worden aangeboden. Stedelijke gemeenten zien een afname in 2022. 
  • De gevolgen van nieuw beleid op basis van de Wet Toeristische Verhuur beginnen zichtbaar te worden. Dit is vooral het geval in Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad. 

De Monitor

Provincie Noord-Holland voert dit onderzoek sinds 2019 tweejaarlijks uit. Met deze data krijgen gemeenten inzicht in de particuliere vakantieverhuur. Zij kunnen deze informatie gebruiken om hun toerismebeleid verder vorm te geven en te versterken. De monitor geeft informatie per gemeente en toont trends en ontwikkelingen tot en met 2022. 

Download de monitor 2023 (pdf, 2,78 MB)

error: Content is protected !!