Alkmaar · 5 augustus 2023

Dit is waarom meeuwen overlast geven

Dit is waarom meeuwen overlast geven

Het natuurlijke gedrag van meeuwen kan jouw woongenot flink verstoren. Daarom is het goed om inzicht te krijgen in waarom meeuwen overlast veroorzaken. Rondom het broedseizoen is de overlast namelijk het grootst. Maar hoe zit dit precies?

Het natuurlijke gedrag van meeuwen

Meeuwen gedragen zich ieder jaar hetzelfde rondom het broedseizoen. Daarom is het goed te voorspellen wanneer meeuwen overlast veroorzaken. Ook kun je zo dus voor het broedseizoen start al maatregelen nemen om deze overlast te verminderen. Ervaar je toch overlast? Op verschillende momenten kun je melding maken van meeuwenoverlast

Maart en april

Door te schreeuwen stellen meeuwenparen hun broedterritorium vast. Dit betekent dat ze een geschikte plek zoeken om hun nestje te gaan bouwen. Daarom veroorzaken krijsende meeuwen eind maart en april veel overlast.

Dit is ook de periode dat je zelf nog kunt voorkomen dat de meeuw op jouw dak of in je dakgoot gaat nestelen. Heeft er de voorgaande jaren ook een meeuw op jouw dak gebroed? Let dan extra goed op. Volwassen meeuwen keren namelijk graag terug naar waar ze het jaar ervoor ook gebroed hebben. En jonge meeuwen die voor het eerst gaan broeden, nestelen graag op een plek vlakbij waar ze zelf geboren zijn. Als er dus op jouw dak vaker meeuwen gebroed hebben, zorg er dan zeker voor dat je jouw dak ongeschikt maakt voor meeuwen om op te gaan broeden.

Mei en begin juni

Begin mei beginnen de meeuwen met het leggen van eieren. De meeste meeuwen leggen 3 eieren in een nest. Tijdens het uitbroeden hiervan, dat zo’n 28 dagen duurt, zijn de meeuwen opvallend stil. 

Juni

Als de eieren halverwege juni uitkomen, beginnen de ouders weer te roepen. Dit duurt ongeveer een maand. De ouders willen hun jongen namelijk beschermen tegen elke mogelijke bedreiging. Ze krijsen naar iedereen: naar mensen, kraaien en andere roofdieren. Dit kan zo ver gaan, dat de meeuwen schijnaanvallen doen. In dat geval vliegen ze vlak over je heen om je af te schrikken.

Juli

De jonge meeuwen krijgen hun eerste vlieglessen. Dit gaat gepaard met enorm veel lawaai. De volwassen meeuwen beschermen hun jongen door te krijsen. Als de meeuwen tijdens hun vlieglessen op de grond terechtkomen, kan dit leiden tot schijnaanvallen van hun ouders tegen mens en dier. Na 4 tot 5 weken kunnen de jongen helemaal zelfstandig vliegen. 

Eind van de zomer

Vanaf begin augustus zwermen de oude en jonge meeuwen weer uit en keert de rust weer terug in de stad tot het volgend broedseizoen.

Overlast veroorzaakt door mensen

Maar niet alleen broedende meeuwen veroorzaken overlast. Ook meeuwen die in Alkmaar voedsel zoeken of hier een plek vinden om te rusten, geven overlast door krijsen en poepen. Deze overlast is te voorkomen door te zorgen dat er weinig voedsel te vinden is voor de meeuwen. Denk aan afval of etensresten. 

Laat dit dus niet achter op straat en voer meeuwen ook niet. Wanneer meeuwen voedsel krijgen, gaan ze schreeuwen om soortgenoten te alarmeren dat er voedsel is. Bovendien zijn meeuwen slimme vogels. Ze leren snel waar ze voedsel hebben gevonden en komen hier zeker terug.

error: Content is protected !!