Alkmaar · 7 november 2023

Eerste boom geplant bij Energieleverend Geluidsscherm

Eerste boom geplant bij Energieleverend Geluidsscherm

Afgelopen vrijdag is de eerste boom geplant bij het Energieleverend Geluidsscherm langs N245. Voor elke boom die gekapt moest worden voor de bouw van het scherm komt er een nieuwe terug. De nieuwe bomen komen zoveel mogelijk in de directe omgeving te staan.

Eerste boom geplant bij Energieleverend Geluidsscherm
Van links naar rechts: Ed Diepenmaart (voorzitter Bewoners Belangengroep Geluidswal-BBG), Christian Schouten (wethouder Duurzaamheid) en Arie van Diepen (voorzitter Stichting Animo). Helemaal rechts staat Annet Bakker-Brouwer (lid van de BBG) (Foto: JJFoto)

Omwonenden en Stichting Animo hielpen met het bepalen van de plekken. Op dit moment is men druk aan het werk met de bouw van het scherm langs Huiswaarderweg (N245), Schagerweg (N245) en Nollenweg (N508). Het geluidsscherm is naar verwachting in juli 2024 klaar.

Alkmaar voorbeeldstad

Bij het planten van de eerste boom was ook wethouder Duurzaamheid Christian Schouten aanwezig: “In Alkmaar ontstaat een voorbeeldproject: het Energieleverend Geluidsscherm. De gemeente draagt met dit project bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De kracht van dit project zit in de combinatie van minder geluidoverlast voor omwonenden van de ring Alkmaar en het tegelijkertijd opwekken van duurzame stroom. Zo kan een deel van de kosten van het scherm worden terugverdiend en krijgen ongeveer 400 huishoudens stroom via dit scherm.”

Meerdere schermen

Als andere gemeenten en organisaties straks ook een energieleverend geluidsscherm bouwen, levert dat bij elkaar veel duurzame energie op. Dat draagt bij aan het doel van de Rijksoverheid voor het opwekken van duurzame energie.

Gemeente Alkmaar publiceert binnenkort alle bouwtekeningen en omschrijft de processen die nodig zijn voor het maken van zo’n energieleverend geluidsscherm. Met deze voorbeelden en handvatten is het voor anderen makkelijker en goedkoper om ook een scherm te bouwen. Voor de aanleg van dit vernieuwende bouwwerk ontvangt de gemeente subsidiegeld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en geld van de provincie Noord-Holland.

Groen en bomen

Er is rekening gehouden met de waardevolle bomen en planten in de omgeving van het geluidsscherm. Zo is tijdens het ontwerpen van het scherm de plaats vaak veranderd om bomen te sparen. En anders dan in eerste instantie was bedacht, wordt nu een groter deel een ‘groengeluidsscherm’. Daarbij is het scherm voorzien van beplanting. Tijdens de grondwerkzaamheden moesten extra bomen worden verwijderd. Deze zijn vlak voor de storm van afgelopen donderdag gekapt. Natuurlijk worden voor deze bomen ook nieuwe bomen geplant.

Meer informatie

Meer informatie over het Energieleverend Geluidsscherm staat op www.stadswerk072.nl/project-eg en www.alkmaar.nl/geluidsscherm. Actuele informatie over de werkzaamheden staat in de BouwApp of via www.debouw.app.

error: Content is protected !!