Alkmaar · 18 augustus 2023

Raadsinformatiebijeenkomst over woonwagen situatie in Alkmaar

Op 13 september is er een raadsinformatiebijeenkomst over de woonwagensituatie in Alkmaar. Er zal daarbij ook ruimte zijn voor het stellen van vragen en belanghebbenden kunnen de avond op de publieke tribune bijwonen. Er is afgelopen jaar veel te doen geweest over het tekort aan woonwagenstandplaatsen, bijvoorbeeld bij de demonstraties op ’t Lood vorige zomer. Dit heeft toen geleid tot een overeenkomst waarin is afgesproken dat de gemeente een extra inspanning gaat leveren om, naast de realisatie van de woonwagenstandplaatsen in de Vroonermeer, binnen drie jaar extra plekken voor woonwagenbewoners te realiseren, tijdelijk dan wel permanent.

De gemeente is in gesprek gegaan met verschillende vertegenwoordigers van de woonwagenbewoners over deze extra standplaatsen. Tijdens deze gesprekken kwam ook naar voren dat er meer speelt dan het tekort aan standplaatsen. Er is bijvoorbeeld onduidelijkheid over de wachtlijst, wie de nieuwe standplaatsen toegewezen krijgt en beleid over de verdeling van koop en huur is er niet. Om woonwagenzaken goed te organiseren, wil Alkmaar een gemeentelijk Woonwagen- en standplaatsenbeleid laten vaststellen en een toewijzingsverordening.

Het woonwagen- en standplaatsenbeleid en de toewijzingsverordening zijn tot stand gekomen met de bewonerscommissie woonwagenzaken. Deze commissie vertegenwoordigt de 35 hoofdbewoners van de woonwagenlocaties in Alkmaar. Omwonenden van de locaties die nader zijn onderzocht als mogelijke locatie van woonwagenstandplaatsen zijn geïnformeerd over het onderzoek naar deze locaties.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!