Alkmaar · 15 april 2024

Werkzaamheden op buitenterrein NWZ locatie Alkmaar

Komende maanden zijn er rondom Noordwest locatie Alkmaar diverse (infra) werkzaamheden zichtbaar op het buitenterrein. Het betreft de aansluiting van nieuwbouw fase 1 op voorzieningen zoals stroom, water, data en zuurstof. Om de kabels en leidingen aan te leggen, moet er gegraven worden in trottoirs en parkeervakken. We begrijpen dat dit hinderlijk is en we streven ernaar om werkzaamheden zo snel als mogelijk uit te voeren. 

Werkzaamheden Metiusgracht
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Zo werd afgelopen najaar de nieuwbouw aangesloten op het warmtenet van HVC. We gaan nu verder met de werkzaamheden langs de Metiusgracht. Deze werkzaamheden vinden plaats van 17 april 2024 tot en met 8 mei 2024. De werktijden zijn van 07:00 tot 16:30 uur.  

Tracé
De benodigde kabels en leidingen worden vanaf de Metiusgracht, langs de Cadettenschool en via de hoofdentree van Noordwest, doorgetrokken naar de nieuwbouw. Aan de Metiusgracht worden ze aangelegd onder de parkeervakken, omdat er onder het trottoir geen ruimte meer is. 

Tijdelijke afsluiting parkeervakken
Om de werkzaamheden mogelijk te maken worden tijdelijk alle parkeervakken aan de Metiusgracht, aan de zijde van het ziekenhuis, afgesloten. Dit betekent dat hier niet geparkeerd kan worden vanaf woensdag 17 april 2024 om 7:00 uur tot en met 8 mei 2024. Gezien de parkeerdruk in deze straat begrijpen wij dat dit uiterst vervelend is. 

Hinder beperken
Bij de uitvoering van de werkzaamheden doen we er alles aan om hinder zoveel als mogelijk te beperken. Wij streven ernaar om het werk zo snel als mogelijk af te ronden. Gezien de aard en omvang van de werkheden is hinder helaas niet te voorkomen. Bij voorbaat dank voor uw begrip. 

Vervolg werkzaamheden
Na de werkzaamheden aan de Metiusgracht gaan we verder met het tracé langs de Cadettenschool en via de hoofdentree naar de nieuwbouw. Naar verwachting duren de werkzaamheden in totaal 10 weken. Gedurende deze periode blijven alle ingangen en de parkeergarage van Noordwest bereikbaar. 

Contact
Neem bij vragen of opmerkingen graag contact met ons op. Dan kan via:
    Bureau vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep

  • toezichthouder dhr. Marcel Twint, telefoon: 06 – 41 69 46 50
  • secretariaat: vernieuwbouw@nwz.nl
error: Content is protected !!