Noord-Holland · 5 juli 2023

Presentatie coalitieakkoord Noord-Holland

De onderhandelende partijen van de provincie Noord-Holland zijn tot een coalitieakkoord gekomen.

Fractievoorzitters Ingrid de Sain (BBB), Klaas-Jeroen Terwal (VVD), Anouk Gielen (GroenLinks) en Gert-Jan Leerink (PvdA) presenteren hun coalitieakkoord op 6 juli om 11.00 uur op het provinciehuis in Haarlem. De presentatie is te volgen via een livestream.

“De 4 partijen zetten zich in voor een mooie toekomst van Noord-Holland”, vertellen formateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders. 

“Zij hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar gesproken en onderhandeld. De inbreng van bewoners, belangenorganisaties, ondernemers en de oppositiepartijen was hierbij zeer waardevol. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe coalitie voortvarend aan de slag gaat met de grote opgaven waar de provincie voor staat.” 

De nieuwe gedeputeerden worden naar verwachting tijdens de Provinciale Statenvergadering van 17 juli geïnstalleerd. De presentatie van het coalitieakkoord Noord-Holland 2023-2027 is te zien op YouTube via de link:

error: Content is protected !!