Alkmaar · 23 augustus 2023

Vragen VVD Alkmaar over vergunning voor storten van 1.300 ton afvalpuin in Boekelermeer

Vragen VVD Alkmaar over vergunning voor storten van 1.300 ton afvalpuin in Boekelermeer

De lokale fractie van de VVD in Alkmaar heeft het college vragen gesteld over de conceptvergunning die de Omgevingsdienst wil verlenen voor het storten van 1.300 ton afvalpuin van Tata Steel in de Boekelermeer. 

Zij heeft gevraagd of de gemeente ook een rol in deze vergunningverlening speelt en het college bereid is om bezwaar in te dienen tegen de conceptvergunning. Inmiddels is gebleken dat het sterk vervuilde puin al opgeslagen is bij Sortiva.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!