Noord-Holland · 28 augustus 2023

Simpel, maar geniaal? Test bewijst dat we miljoenen liters drinkwater ondergronds kunnen bewaren

REGIO – Het huidige systeem van opslag en transport van drinkwater voldoet niet aan de eisen die er voor de toekomst aan gesteld worden. 

Om ook in de toekomst te kunnen blijven leveren zijn aanpassingen nodig. Eén van de opties is het inrichten van een strategische water voorraad in de buurt van het pompstation in Hoorn. 

Met steun van de provincie Noord-Holland en in samenspraak met de betrokken gemeentes onderzoekt PWN op dit moment de mogelijkheden van het aanleggen en terugwinnen van een ondergrondse watervoorraad.

In de afgelopen jaren heeft PWN dankzij een proefopstelling met een winput testen uitgevoerd. De voorlopige resultaten wijzen uit dat er ruimte is om tot één miljard liter drinkwater te injecteren, op 50 tot 100 meter diepte. 

De kwaliteit van het water blijft goed in de bodem. Doordat het in de bodem zit, onder dikke kleilagen, kan er geen besmetting of vervuiling van buitenaf optreden. Er worden geen verzakkingen of trillingen verwacht tijdens het oppompen.

De ondergrondse opslag van water is nodig omdat de drinkwatervoorziening in Noord-Holland steeds kwetsbaarder wordt door dorstige zomers, verzilting, woningbouw en de bevolkingsgroei.

Bron: PWN en NH Nieuws

error: Content is protected !!